Kodeks ravnanja pakta sodelavcev

Naša zaobljuba

V interesu spodbujanja odprtega in prijaznega okolja, se kot tisti, ki prispevamo in vzdržujemo, zavezujemo zagotoviti sodelovanje v našem projektu in naši skupnosti kot izkušnjo brez nadlegovanja za vsakogar, ne glede na starost, telesno velikost, invalidnost, etnično pripadnost, spolno identiteto in izražanje, nivo izkušenj, državljanstvo, osebni izgled, raso, vero ali spolno identiteto in usmerjenost.

Naši standardi

Primeri obnašanja, ki prispevajo k pozitivnem okolju vključujejo:

Primeri nesprejemljivega obnašanja članov vključujejo:

Naše odgovornosti

Vzdrževalci projekta so odgovorni razjasniti standarde sprejemljivega obnašanja in se od njih pričakuje, da naredijo ustrezne in pravične popravne ukrepe kot odziv kakršnimkoli primerom nesprejemljivega obnašanja.

Vzdrževalci projekta imajo pravico in odgovornost odstraniti, urediti ali zavrniti komentarje, pošiljanja kode, kodo, wiki urejanja, težave in druge prispevke, ki niso usklajeni s tem kodeksom ravnanja ali začasno ali dokončno odstraniti kateregakoli od ljudi, ki prispevajo, zaradi drugačnega obnašanja katera smatrajo za neustrezna, grozilna, žaljiva ali škodljiva.

Obseg

Ta kodeks ravnanja velja tako znotraj prostora projekta kot tudi v javnih prostorih, ko posameznik predstavlja projekt ali njegovo skupnost. Primeri predstavljanja projekta ali skupnosti vključujejo uporabo uradnega naslova e-pošte projekta, objavo preko uradnih računih socialnih omrežij ali delovanje kot imenovani predstavnik na spletnem dogodku ali dogodku v živo. Predstavitev projekta je lahko dodatno opredeljena in razjasnjena s strani vzdrževalcev projekta.

Uveljavljanje

Primere zlorabe, nadlegovanja ali drugače nesprejemljivega vedenja se lahko sporoči projektni skupini preko [VNESITE NASLOV E-POŠTE]. Vse pritožbe bodo pregledane in raziskane in se bodo odražale v odgovoru za katerega se smatra kot potrebnega in ustreznega glede na okoliščine. Projektna ekipa je dolžna ohraniti zaupnost v zvezi s poročevalcem incidenta. Dodatne podrobnosti o posebni politiki uveljavljanja, so lahko objavljene ločeno.

Projektni vzdrževalci, ki ne sledijo ali uveljavljajo kodeksa ravnanja v dobri veri, se lahko soočijo z začasnimi ali trajnimi posledicami, kot določijo drugi člani vodstva projekta.

Dodelitev

Ta kodeks ravnanja je prilagojen glede na Pakt sodelavcev, verzije 1.4, ki je na voljo na http://contributor-covenant.org/version/1/4/sl.